Veľký „Lesný“ Folkmar!

Veľký „Lesný“ Folkmar!

     Po včerajšom zbieraní, si dnes na ZŠ s MŠ Veľký Folkmar, menšie deti užili novú lesnú akciu. Vymyslel ju pre ne aktívny kolega Ján Varga! O tom, že pobyt v lese deti baví, svedčia aj nasledujúce fotografie, ktoré sú zároveň inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť našej súťaže „Naj foto slovenskej prírody 2023“!