Po stopách našich hradov

Medzinárodný deň detí je oslavou detí celého sveta. Žiaci 1. stupňa ZŠ Hanušovce nad Topľou oslávili tento sviatok turistickou vychádzkou na Medziansky hrad. Počasie bolo nádherné a výhľad prekrásny. Počas vychádzky mali deti možnosť venovať viac času spoznávaniu kamarátov, prírody ale aj vlastných schopností. Aj na tomto mieste sa snažili pomôcť prírode a upratať odpadky nielen po sebe, ale hlavne po neposlušných návštevníkoch v okolí hradu. Niet nad príjemné strávený čas v kruhu spolužiakov.

Žiaci 2. stupňa, navštívili hrad Brekov, kde obdivovali krásy prírody a nekonečné výhľady, ktoré im určite ostanú v pamäti na celý život. Odpadkov tam síce nebolo veľa, čo ich príjemne a milo prekvapilo, preto sami žiaci v duchu pochválili všetkých poriadkumilovných turistov. Spolu hanušovskí žiaci vyzbierali 21 kg odpadu z ,,hradov von“.