DofE v Lipanoch

Žiaci Gymnázia Lipany sa už dlhší čas zapájajú do rozvojového programu DofE, v rámci ktorého môžete získať medzinárodne uznávaný certifikát bronzovej, striebornej, či zlatej úrovne. PaedDr. Jozef Sobota, koordinátor DofE z Gymnázia Lipany nám o tom napísal:

„DofE (medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu) je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov. Počas neho musíš na sebe vytrvalo makať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi. Súčasťou programu Dofe je aj ekologický rozmer.

Ten je možné absolvovať najmä v rámci Dobrovoľníctva, čo aj naši žiaci robia. Z celkového
počtu 11 žiakov, sa venujú zberu odpadkov piati. A potom ekologicky sa majú správať aj
počas expedície. t. j. nezanechávať za sebou odpadky a podľa možnosti odpadky aj cestou
zbierať.
Na škole budú tri cvičné a tri zápočtové dobrodružné expedície.“

Držíme palce aktívnym a odvážnym gymnazistom z Lipan a tešíme sa z ich úspechov!