Máte naše veľké uznanie a obdiv!

Milí mladí, strední aj starší priatelia, skrátka všetci, čo pomáhate lesu. Máte naše veľké uznanie a obdiv! Vďaka vašim akciám a veľkej aktivite, najmä pri príležitosti Dňa Zeme, sme  v priebehu marca a apríla vyniesli z prírody 13 312 kg odpadu. To je takmer toľko, ako za uplynulé dva ročníky projektu dokopy!

Priam fantasticky sa rozbehli aj vaše akcie. Zatiaľ ste nás informovali o 24 aktivitách, z ktorých bola väčšina čistiacich (29 lokalít). Potešili ste nás však aj prípravou a realizáciou posterov ku Dňu Zeme, výsadbou a presádzaním stromčekov, úpravou sadov a parkov v okolí škôl, besedou o ochrane živočíchov a životného prostredia, návštevami fariem, vinohradu a Dedinského múzea. Je skvelé, že ste nadviazali spoluprácu aj s poľovníckymi združeniami, občianskymi združeniami a samosprávami obcí a miest.

Rekordná je aj účasť. Do projektu sa tento rok prihlásilo 46 základných škôl, stredných škôl a združení. Celkovo sa v roku 2023 k jeho myšlienke pridalo 5431 dobrovoľníkov + jednotlivci, ktorí sa pridali, alebo sami zorganizovali nejakú akciu. Príkladom je rodina 2 žiakov zo Stropkova (viď aktivita ZŠ Mlynská Stropkov), ktorá spolu s priateľmi na vlastné náklady vyčistila lesnú lokalitu v blízkosti svojej chaty!   

Všetko sú to úžasné príklady pre mladých a alternatívy, ako môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas tak, aby to bolo dobré pre telo aj pre dušu. ĎAKUJEME VÁM!