ZŠ Telgárt v akcii

Do čistenia prírody sa zapojili už aj jedni z našich najskalnejších partnerov – ZŠ Telgárt. Okolité lesy očistili o 196 kg odpadu, pričom ich najaktívnejšiou triedou sa stala I.B, ktorá sama nazbierala 39 kg. Už teraz sa pripravujú na ďalšie aktivity, pri ktorých budú spolupracovať s obcou. Tešíme sa budúcej spolupráci a ďakujeme za peknú akciu!