ZŠ Komenského Púchov

Minulý týžden naštartovala svoje aktivity aj ZŠ Komenského Púchov

       32 druhákov a 19 piatakov robilo poriadky v lokalitách Lachovec a Pri Váhu – miestna časť Odhánky. Deti boli usilovné a vyzbierali spolu 37,5 kg odpadu. Ďakujeme za parádnu akciu a pekné fotky a veľké uznanie posielame do Púchova!