ZŠ Klátová Nová Ves poslala skvelú správu!

Za plotom cintorína v Klížskom Hradišti sa niekoľko desaťroží hromadil odpad. Vďaka spolupráci žiakov zo ZŠ Klátová Nová Ves, Klubu dôchodcov Veľký Klíž, obce Veľký Klíž a OZ Tu ŽIJEME – HIC VIVO sa podarilo časť skládky odstrániť. Asi za 2,5 hodiny 8 detí a 7 dospelých vyzbieralo 320 kg odpadu. Nabudúce budeme v odstraňovaní skládky pokračovať!