ZŠ Klátová Nová Ves očistila okolie potoka Vyčoma!

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. Jeho cieľom je každoročne upozorniť na stav vôd vo svete, aktuálne aj dlhodobé problémy súvisiace s vodou. Žiaci envirokrúžku sa každoročne snažia pripomenúť dôležitosť vody na Zemi, jej význam pre našu planétu, pre človeka a pre našu existenciu ako takú. A tak si aj tento rok si 10 žiakov spolu s pedagógom vyhrnuli rukávy, zobrali vrecia, rukavice a pustili sa do čistenia  potoka Vyčoma. Toto čistenie je už ich tradičnou aktivitou, výsledkom ktorej sú vrecia s množstvom odpadkov. Každý rok sa žiaci čudujú, čo všetko sa im podarí nájsť. Pohľad na množstvo preplnených vriec je smutný, ale na strane druhej je pre všetkých tých, ktorí sa na čistení podieľajú dobrým výsledkom ich práce a snaženia. Veď okolie potoka je čistejšie o 38 kg smetí! Usilovným žiakom zo ZŠ Klátová Nová Ves preto právom patrí naše uznanie a veľké ďakujeme!