V Kuchyni sa dejú veci!

Na Deň Zeme 21.4.2023  sa ZŠ s MŠ Kuchyňa zúčastnila čistenia lesných a prírodných plôch okolia svojej obce. Jej žiaci ukázali veľkú odhodlanosť a pracovitosť, lebo našli a vyzbierali veľké množstvo odpadu a starých pneumatík, ktoré spolu dali 720 kg! Blahoželáme žiakom a pedagógom zo ZŠ Kuchyňa a za tento neuveriteľný výkon dávame pred vami klobúk dole!