SOŠ obchodu a služieb Martin

Upratovala so svojimi žiakmi okolie Jahodníckych hájov. Žiaci počas čistiacej aktivity odniesli z tejto skutočne peknej lokality viac ako 12 kg odpadu. Vďaka Martinčania, že sa staráte o krásnu prírodu okolo svojho mesta!