SOŠ polytechnická Ružomberok

Do edície projektu 2022 sa zapojila aj SOŠ polytechnická Ružomberok. Jej žiaci (celkom 26) sa chopili pracovného náradia a vyzbierali, vyhrabali či vyzametali  nečistoty cyklochodníka od konca rybníkov pri Podsuchej (NAPANT) až po začiatok Cyklokorytničky a aj popri koľajniciach kde jazdí Korýtko (časť spojazdnenej trate od Ružomberka do  Korytnice). Celkom vyzbierali 94 kg odpadu. …a potom sa s chuťou mohli pustiť do pripraveného občerstvenia!