Ako prví začali

Ako prví začali s čistením lesov v novom školskom roku na SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. V stredu 14.9.2022 sa 25 žiakov pustilo po trase od školy smerom na staré sídlisko, potom cez Mestský park a náučný chodník, okolím McDonald´s a športovej haly až ku mŕtvemu ramenu rieky Nitra. Po ceste vyzbierali spolu 78 kg odpadu. Vďaka aj za príkladnú spoluprácu s mestom Prievidza, ktoré zabezpečilo odvoz a likvidáciu odpadu a zberačom zapožičalo aj lapače na odpad.