Obec Tovarné sa stala cieľom

Malej skupinky žiakov spolu s pedagógom z SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, ktorý sa v horúci a slnečný pondelok 13.6. vydali spoznávať prírodný terén v jej okolí a zbaviť ho odpadu, ktorý sa im pripletie do cesty. Šiesti statoční prešli lesom od obce ku rybníku a popri ňom, nazbierali 13 plných vriec a našli aj nejaké „pikošky“, ako napr. starý gramofón, koleso od fúrika, či obrovské pánske topánky (snáď číslo 48). Skrátka 207 kg odpadu už nebude špatiť krásnu prírodu v okolí obce. Vďaka pani starostke za odvoz plných vriec a príjemné prijatie a drevárom z Vranova dávame palec hore!