O pár kilogramov čistejšie KVP-čko

Posledné školské dni strávilo niekoľko tried zo Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach
čistením a zberom odpadu v okolí svojej školy. Zbieralo sa v oblasti KVP-čka a tzv. Čičiek
a aj keď sa do tejto akcie zapojilo menej tried ako vlani, sme radi, že sme aspoň troškou (65kg
odpadu) mohli prispieť ku zveľaďovaniu našej krásnej planéty.