Z lesných porastov v časti Taňa

Na ZŠ Sídlisko II, vo Vranove nad Topľou, upratovali v prírode pri príležitosti Dňa Zeme aj malí prváčikovia. Na vlastnej koži sa presvedčili, že aj s malými rúčkami sa dajú robiť veľké veci. Spolu s pani učiteľkami vyzbierali 7 kg odpadu z lesných porastov v časti Taňa. Ďakujeme a držíme palce, aby vám nadšenie vydržalo aj naďalej!