SOŠ A. Dubčeka Vranon nad Topľou

Dňa 3.5.2022 vybehlo 13 žiakov spolu s pedagogičkou a ekonómkou Strednej odbornej školy na Ul. A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou do lokality za tenisovými kurtmi, okolo vodojemu a očistili priestor o 60kg odpadu. Študenti si akciu veľmi pochvaľovali a radi sa zapoja opäť. Aj my chválime SOŠ A. Dubčeka a jej študentov a ďakujeme za aktivitu a skrášlenie jarnej prírody!