Gymnázium Lipany a Deň Zeme 2022

V piatok 22.4. a v sobotu 23.4.2022 pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali žiaci Gymnázia Lipany spolu s pedagógom Jozefom Sobotom  rôznorodé pracovné aktivity v prírode. 17 žiakov septimy čistilo ľavú stranu pri studničke na Šternbrochu (Lipany-Kamenica), neskôr rozvážalo na chodníčky fúru zeminy a pritom vyzbieralo aj 2 vrecia odpadkov – 20 kg, okolo Lipianskeho potoka.V sobotu čistili terén pri ceste Lipany – Krivany a na časti budúceho cyklochodníka. Vyzbierali 6 vriec odpadkov – 60 kg. Okrem toho vyčistili svah od náletových drevín.Parádna akcia, klobúk dolu pred vami Lipany!!!