Poďme na to!!!

V piatok 18. marca SOŠ drevárska Vranov nad Topľou využila krásny, už takmer jarný deň, a otvorila rok 2022 prvou čistiaco – turistickou aktivitou. 7 žiakov spolu s pedagógom sa vybralo od lokality Tri Kríže, až ku hradu Čičva v Sedliskách. Cestou nazbierali 2 vrecia odpadkov a jednu malú pneumatiku, čo v súčte dalo skromných 16 kg. Je to síce nenápadná, ale milá pozvánka pre všetkých ostatných. Tak do toho!