Súťaž najaktívnejší jednotlivec 2021

Plánovaný výlet – odmenu pre najaktívnejších jednotlivcov zapojených do projektu, nám podstatne zmenila epidemiologická situácia! Vybrali sme 6 najaktívnejších škôl, ktoré nazbierali aspoň 200 kg odpadu. Tieto mali vytvoriť tím 20 žiakov + 3 pedagógov, ktorí sa zúčastnia poznávacieho výletu na Súľovské skaly v októbri 2021. So zhoršujúcou sa situáciou a výskytom Covidu medzi žiakmi, oslovené školy postupne účasť vybraných žiakov rušili, až zostala len SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. 10 ocenených jednotlivcov spolu s 2 pedagógmi strávili od 13. – 16. októbra v príjemnom jesennom počasí malý turistický zážitok, vďaka ktorému spoznali ďalší veľký klenot Slovenskej prírody.