Za 2 hodiny nazbierali 155 kg

Po dohode so starostkou Slovenskej Kajne, pani Lenkou Hierzer Štiber, sa 14 žiakov spolu s učiteľom z SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou pustilo vo štvrtok 23.9.2021 do upratovania okolitého lesného porastu za obcou a okolo vodnej nádrže Domaša. Za 2 hodiny nazbierali 155 kg odpadu, ktorým naplnili 14 vriec. Na veľké prekvapenie a potešenie zberačov, ich pani starostka na záver pozvala na milé pohostenie, ktorým dokonale dobili vynaloženú energiu.