Slušné číslo z Prievidze

SOŠ obchodu a služieb z Prievidze vyzbierala 130,5 kg odpadu. 56 žiakov a 3 pedagógovia z tejto školy sa 8. septembra 2021 zamerali na viacero zelených lokalít v ich meste: ulicu Olympionikov, Mestský park, okolie športovej haly, Nábrežia J. Kalinčiaka. Čistenie a zbieranie im uľahčili aj zapožičané lapače, ochranné rukavice a vrecia na odpad, ako aj odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu, ktoré im poskytlo mesto Prievidza. Táto pekná spolupráca priniesla výsledok v podobe 130,5 kg vyzbieraného odpadu. Ďakujeme aktívnym študentom a ich pedagógom z SOŠ obchodu a služieb a držíme palce do ďalších aktivít!