September volá do lesa!!!

Vo štvrtok 9.9.2021 Využili nádherné počasie žiaci aj učitelia z SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou a začali s jesenným upratovaním lesov v okolí obce Čierne nad Topľou a v rámci Turistického kurzu aj v Hrubom lese v blízkosti obce Vyšný Kazimír. Spolu 15 vriec, pneumatika, kosy nárazníka, kovové trubky a iný odpad v konečnom účtovaní dali dokopy 211 kg. Veľká vďaka patrí pánu starostovi Vladislavovi Dvorjakovi, a pánovi Jaroslavovi Sabolovi, ako aj ostatným pracovníkom obecného úradu v Čiernom nad Topľou, ktorí zberačom pripravili skvelé občerstvenie pred aj po práci a samozrejme vybrali znečistené lokality a zaviedli ich tam.