ZŠ Rudňany 300 kg

Koncom apríla vyhlásila vojnu znečisteniu prírody aj ZŠ Rudňany, ktorá do boja s odpadkami zapojila prakticky celý druhý stupeň. Po dôkladnej príprave žiakov a vytvorení menších skupín zberačov postupne vyčistili lokality Závistlivec – Vykrývač, Baňa Západ a Zimná dolina, odkiaľ odniesli v 150 vreciach až 300kg odpadkov. Super akciu doplnili aj výkladmi o čase rozkladu rôznych materiálov v prírode, správaní sa v prípade stretnutia so zvieratami a podobne. Veľké uznanie a klobúk dolu pred vami v Rudňanoch!