Čisto v lesoch za Hlinným

Hneď ráno, v stredu 23.6.2021 sa skupinka žiakov s 2 pedagógmi z SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou rozhodla predbehnúť horúčavu a očistiť lesy za obcou Hlinné. Boli veľmi milo prekvapení prístupom pani starostky, aj ľudí, ktorí hneď ráno čistili obec aj altánky v lese. Určite aj vďaka takémuto prístupu našli spolu len 42 kg odpadkov, ktorými naplnili 5 vriec.