Základná škola Bukovecká Košice 28.4.2021

V stredu 28.4.2021 sa žiaci 6., 7., a 8. ročníka s pani učiteľkou Laurincovou podujali vyčistiť oba brehy rieky Hornád v úseku asi 1,5 km, keďže škola sa nachádza práve v jej blízkosti. Vyzbierali pritom 47,2 kg odpadu