ZŠ Klátová Nová Ves

Do prírody vyrazili už aj žiaci a učitelia z najaktívnejšej školy z minulého roka. Ako sami píšu, z roka na rok sa opakuje v obci a jej okolí smutná realita so znečisťovaním prostredia. Preto spojili sily žiaci rôznych krúžkov – envirokrúžok, Veselo s babkou, ŠKD, ale aj ostatní žiaci počas triednických hodín a vyzbierali v obci a okolitej prírode 324 kg odpadu. Úprimné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k zlepšeniu a očisteniu životného prostredia. Ďakujeme!