Príjemná správa zo ZŠ Soľ

Žiaci šiesteho ročníka v rámci vyučovania technickej výchovy strávili vyučovaciu hodinu v  areáli našej školy, kde sa venovali klasickej jarnej práci. Okrem upratovania školského pozemku, zbierania odpadkov si opäť upevnili priateľstvá a uvedomili si, že aj malým krôčikom môžu
urobiť veľké veci. Zároveň sa snažili správať ekologicky, keďže odpadové vrecia viackrát využili a uchovali ich aj na ďalšie použitie. Okrem lístia a konárov vyzbierali v okolí školy aj 10 kg odpadkov. Na konci hodiny boli síce trochu špinaví a skrehnutí, ale naplnení príjemným pocitom z dobre odvedenej práce. Vďaka nim je náš školský areál krajší a čistejší. Ďakujeme!