Na pomoc zveri

„V lese možno nie je žiadna wifi, ale nájdeš tam pripojenie na niečo oveľa cennejšie.“

Toto motto úplne vystihuje akciu, do ktorej sa zapojili 15 žiaci ZŠ Klátova Nová Ves a ich pani učiteľka. Rozhodli sa v rámci projektu 200 t z lesa von odstrániť staré drôty a nebezpečné oplôtky z lesa, ktoré ohrozovali zvieratá. Za približne dve hodiny vyzbierali 3 vlečky = 328 kg. Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorým záleží na našich lesoch a prišli pomôcť s ich vyčistením. Taktiež p. lesníkom Vojtelovi a Beňovi za možnosť danú akciu zrealizovať. Veľká vďaka patrí p. Kollárovi (rodič), ktorý zabezpečil odvoz a likvidáciu odpadu a nebolo ho veru málo. 

      200 ton z lesa von sa pripája a ďakuje celej ZŠ Klátová Nová Ves a pani učiteľke Mikulášovej, za nápadité a originálne akcie!