Príjemná správa z Rudňan

Jarné dni sme využili na vyčistenie lesa od odpadkov. Dňa 27.4.2023 a 5.5.2023 sme sa so
žiakmi ZŠ Rudňany vybrali vyčistiť lokality v obci Rudňany. Zo šiestackých a piatackých
tried sa vybralo 30 žiakov, ktorí sa pustili do upratovania lesa nad obcou Rudňany. Zamerali
sa na lokalitu Zimná dolina – lesný chodník a lokalitu Stupy. Počas príjemného pobytu a
pohybu v prírode sme vyzbierali 95 kg odpadu. Z uskutočnenej aktivity mali žiaci, učitelia aj
starosta obce veľkú radosť, preto si zaumienili, že v podobných akciách budeme naďalej
pokračovať.