200 ton z lesa von v Poľsku

Veľmi inšpirujúcu akciu zorganizovali SOŠD Vranov nad Topľou a ZS KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (stredná odborná škola). 21. marca sa v malom Poľskom pútnickom mestečku pustili žiaci a pedagógovia z týchto dvoch spriatelených škôl do čistenia tamojších lesov. Keďže v októbri 2023 sa upratovalo na Slovensku – vo Vranove, teraz prišiel čas odplatiť sa partnerom za pomoc u nás. 12 dievčat z Poľska a 12 chlapcov zo Slovenska spolu so 4 pedagógmi vytvorili jednu skvelú partiu, ktorá sa, okrem enviroakcie, zoznámila aj s mestom, okolitým prostredím, družobnou školou, navštívila čističku odpadových vôd aj okolitú prírodu. Partneri z Poľska boli optimistickí, že u nich toho odpadu nebude veľa, napokon však prekvapene krútili hlavami nad bezmála 500 kg vyzbieraného odpadu vo dvoch prírodných lokalitách v okolí mesta. Aj keď tento výkon nemôžeme odpočítať z odpadového konta nášho projektu, lebo sa udial za našimi hranicami, chválime Vranovčanov za krásnu dobrovoľnícku akciu, ktorá spojila mladých ľudí a potvrdila, že priateľstvo, príroda a láska k nej nemajú hranice! Presne po tomto v projekte túžime a úprimne sa z toho tešíme!