Mestský park v Prievidzi očistený od odpadkov

Dňa 18.9.2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka SOŠ obchodu a služieb Prievidza pustili do čistenia Mestského parku – športovej časti, náučného chodníka aj rekreačného areálu, kde vyzbierali a odniesli spolu 38 kg smetí. Odvoz odpadu zabezpečili mesto Prievidza, ktoré študentom zapožičalo aj lapače pre pohodlnejšie vyzbieranie neporiadku. Chválime peknú spoluprácu školy a mesta a samozrejme aj usilovnosť mladých Prievidžanov!