Ďakujeme pánovi starostovi

V prvý októbrový deň tohto roka sa skupinka žiakov spolu s pedagógom z SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, dohodla so starostom obce Soľ Ing. Jozefom Bertom, na mieste upratovania v lesných porastoch v blízkosti obce. Za železničnou traťou, smerom ku mostu nazbierali 16 vriec odpadu, ktorého prevažnú časť tvorili plasty. Aj keď vriec bolo pomerne veľa, ľahké plasty dali spolu „len“ 121 kg. Ďakujeme pánovi starostovi za ústretovosť a odvoz odpadu a Vranovčanom, že napriek mokrému terénu a chladnejšiemu počasiu odľahčili prírodné prostredie o ďalšiu kôpku smetí!