Rekord na Banskom!

V stredu 16. júna sa skupinka žiakov a učiteľov z SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou vrátila ešte raz do lesa pri obci Banské, kde ich v časti „Mláčky“, čakali zahodené pneumatiky. Dobre pripravení a vybavení vŕtačkou, hákmi a lanami vytiahli všetkých 10 pneumatík a odgúľali ich asi 500 metrov na odpočívadlo vedľa cesty. Dohromady s vrecom odpadu dali neuveriteľných 562 kg, čo je zatiaľ váhový rekord pri jednom zbere! Vďaka všetkým chlapcom za supervýkon aj pánovi starostovi Malošovi za ochotu, spoluprácu a ústretovosť pri odvoze pneumatík. Kiežby každému tak záležalo na životnom prostredí v okolí jeho obce!