Ako sa správať v prírode

V prírode by sme mali dodržiavať určité pravidlá. Nie sme tu doma, sme len návštevníci, ktorí by si mali vážiť svojho hostiteľa a jeho pohostinnosť. Buďme disciplinovaní a správajme sa preto podľa týchto zásad:

V prírode nechávame všetko v pôvodnom stave (okrem odpadu, ktorý tam nepatrí J)

Správajme sa ticho

Pohybujme sa po značených cestách

Pamätajme na čistotu – nenechávajme za sebou odpad, odnášajme ho z lesa preč

Neriskujme a zbytočne sa neponáhľajme

Nezakladajme oheň mimo povolených miest, pozor na fajčenie

Nerušme zvieratá, nezabíjajme hmyz

Neničme a netrhajme rastliny, ak sa chceme pochváliť tým, čo sme našli, odfoťme si to

Vhodne sa pripravme – topánky, odev, lieky, voda, palica…

Na túry nechoďme sami, ak áno, oznámme blízkym kde ideme a kadiaľ pôjdeme