Správa zo ZŠ Soľ

Jar je obdobie, ktoré má svoje neopakovateľné čaro. Aby sme si mohli túto krásu vychutnávať, rozhodli sme sa, že budeme užitoční a pomôžeme prírode. Keďže nám počasie nedovolilo 22. apríla, presne na  Deň Zeme, pomôcť našej planéte, práve preto 09. 05. 2024 nastal ten deň, kedy sme aj my priložením našich spoločných rúk mohli pomôcť. Zapojením sa do úžasného projektu 200 ton z lesa von, sme sa  spoločne vybrali do prírody a pomohli sme aj my k zmene k lepšiemu. Radosť detí bola o to väčšia, keď po sebe nechali čisto upratané prostredie. Vďaka už spomínanému  projektu sme dostali veľké vrecia na odpad a rukavice. Verte, nazbierali sme toho odpadu dosť, o čom sa môžete presvedčiť vo fotoalbume. Spoločne to bolo cez 500 kg. Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánovi starostovi obce Soľ Ing. Jozefovi Bertovi za pomoc pri ich zbere a všetkým zúčastneným učiteľom a žiakom.

Veríme, že v každom z nás to zanechá úžasný pocit z dobre vykonanej práce.