Na ZŠ Rejdová

Kvôli nepriaznivému počasiu presunuli svoje akcie z príležitosti Dňa Zeme na 30.4., Najmenší žiaci 1. a 2. ročníka ostali upratovať okolie školy. Ostatní sa rozdelili na tri skupiny, aby vyčistili čo najviac prírody. Veľká pochvala patrí žiakom 3.a 4. ročníka, pretože vyzbierali najviac vriec a za odmenu im pani učiteľky kúpili sladké nanuky. Samozrejme všetci žiaci sa snažili, všetci si zaslúžia pochvalu. Spoločne vyzbierali 109 kg odpadu, naplnili 5 veľkých a 15 menších vriec. Žiaľ odpad bol rôznorodý, našli sa plastové a sklenené fľaše, topánky, kovovú platňu, stoličku, koleso a na záver pneumatiku.