Čistejší potok Vyčoma

Pri príležitosti svetového Dňa vody, v piatok 22. marca, sa 22 detí s pani učiteľkou zo ZŠ Klátová Nová Ves pobralo k miestnemu potoku Vyčoma, aby vyčistili jeho brehy. Žiaci envirokrúžku, počas 2 hodín práce, dali svojou usilovnosťou jasne najavo, že im čistota vody vôbec nie je ľahostajná a uvedomujú si jej význam. Odpadom naplnili 3 vrecia a po zvážení zistili výslednú hmotnosť 42 kg. Klobúk dole pred žiakmi a zvlášť pedagógmi, ktorí nezabúdajú popri učení aj vychovávať!