Dve aktivity pripravila ZŠ s MŠ Kuchyňa

Veľmi peknú a zaujímavú aktivitu pripravili pre svojich žiakov pedagógovia zo ZŠ s MŠ Kuchyňa. Počas Noci s Andersenom, 29. marca, osadili pre vracajúcich sa malých operencov 5 vtáčích búdok. Aktivitu si pripravili v spolupráci s polročným združením Podhoran a Lesmi SR. Pre žiakov malé nočné dobrodružstvo, pre vtáčiky šanca na pohodlné bývanie a založenie rodinky. 

No to nie je všetko!

V stredu 19.4. pedagógovia so žiakmi z 9.A revitalizovali starý park a zasadili v ňom 7 nových stromov. Ďakujeme za vašu tvorivosť a pomoc prírode pedagógovia a žiaci z Kuchyne! Všetko nie je len o zbieraní odpadu. Veď práve takéto aktivity prinášajú do prírody nový život!