Odmeny sú na ceste k Vám!

Milí účastníci projektu a priatelia čistého lesa! Súťaže sú vyhodnotené, víťazov poznáme. Balíčky s odmenami aj ruksaky plné malých darčekov a drobných radostí už nabrali správny smer. Vďaka všetkým sponzorom, nezištným darcom a vedeniu SOŠD Vranov nad Topľou, že sa prostredníctvom ich pomoci, podarilo projektu prežiť aj 2. rok existencie!

Najväčšiu vďaku a obdiv si však zaslúžite Vy všetci, ktorí ste svojou mierou obetavosti prispeli k ozdraveniu a očisteniu prírody a dali príklad ostatným! Vyzbierali ste spoločne 6230 kg a uskutočnili 45 akcií do prírody s čistiacim alebo výchovným a poznávacím zámerom. Prajeme Vám všetkým príjemné, pokojné a požehnané prežívanie predvianočnej atmosféry!