ZŠ Rudňany

V utorok 21.6.2022 sa aktívne zapojili do projektu 200 TON Z LESA VON aj žiaci a učitelia zo ZŠ Rudňany. Vyčistili lokality v okolí svojej obce – pri čističke odpadových vôd a Bani Západ. Na akcii sa zúčastnilo 15 žiakov, ktorým sa podarilo naplniť 15 vriec odpadom, čo predstavovalo 72 kg neporiadku. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie aktivity!