Ako na to

Hneď na začiatku chceme zdôrazniť, že do projektu sa môžu okrem škôl zapojiť aj jednotlivci, združenia a organizácie iného zamerania, ako je výchova a vzdelávanie. Tu vám poskytneme návod, ako sa zapojiť, alebo ako vykonať vlastné aktivity:

Chceme sa zapojiť:

Pre zapojenie sa do projektu stačí, aby ste nám na našu mailovú adresu (neskôr aj poštou) poslali prihlášku, potvrdenú riadiľom(ľkou) školy. My vás hneď zaradíme medzi zúčastnených a budeme registrovať vašu aktivitu, podľa toho, ako sa vám bude dariť. Obratom vám zašleme štartovací balíček (pokiaľ nám to naše hmotné zásoby a rezervy dovolia). Balíček bude obsahovať: vrecia na zbieranie odpadu, rukavice pre dobrovoľníkov, tričká s logom projektu pre dobrovoľníkov, závesné váhy a darček). Prihlásené školy (jednotlivci, iné organizácie) sa môžu zúčastniť vyhlásených súťaží (Najkrajšia fotografia prírody, Najaktívnejšia škola, Výlet pre najaktívnejších jednotlivcov…).

Chceme uskutočniť čistiacu aktivitu:

Pred každou aktivitou nezabudnite požiadať o súhlas vedenie školy a dohodnite si s ním termín, čas a podmienky konania aktivity.

1. Zvoľte si lokalitu a termín aktivity.

Vždy by malo ísť o lesný porast, prírodné prostredie v okolí miest, obcí, ciest, vodných tokov, ale aj odľahlešie prírodné zákutia. Termín podľa možnosti prispôsobte aktuálnemu počasiu a situácii.

2. Konzultujte svoj zámer so zástupcom obce.

Pár dní pred akciou sa spojte so starostom (zástupcom) obce. Oboznámte ho so svojim zámerom, spýtajte sa na znečistené miesta, dohodnite si miesto kde môžete nechať vrecia s odpadom určenými na odvoz.

3. Vyberte žiakov.

Žiakov dopredu informujte o čase, mieste a konaní aktivity. Zvoľte si maximálny počet žiakov, ktorých môžete zobrať so sebou. Informujte rodičov a v prípade, že ide o neplnoletých žiakov, nezabudnite na informovaný súhlas rodiča. Žiaka, ktorí nemá informovaný súhlas rodiča v žiadnom prípade neberte so sebou. Pri výbere žiakov zohľadňujte ich fyzickú kondíciu, zdravie, správanie a spoľahlivosť. Dopredu ich poučte o bezpečnosti počas školskej akcie a nechajte si to podpísať. Ak budete počas akcie fotiť, musíte si od žiakov a ich zákonných zástupcov vypýtať súhlas aj na tento účel. (Ach tá byrokracia…) 

4. Zvoľte si spôsob dopravy.

Na vzdialenejšie miesta sa môžete dopraviť vlakom alebo autobusom. Cestovné náklady žiaľ nie sme schopní preplatiť. Dopravu si voľte podľa vlastných možností.

5. Snažte sa počas aktivity nenútene vychovávať a vzdelávať.

Všímajte si činnosť žiakov. Upozornite ich na zásady správania v prírode. Učte ich poznávať stromy, rastliny, živočíchy, ktoré poznáte. Dbajte na ich bezpečnosť. Poznávajte ich podľa správania sa k prírode a ku druhým. Nezabudnite vždy pochváliť tých, ktorí si to zaslúžia.

6. Odneste a odvážte odpad.

Odneste všetky vrecia s odpadom na miesto, ktoré ste si dohodli so zástupcom obce. Odpad rozdeľte do vriec tak, aby boli naplnené, nie poloprázdne. Odvážte vrecia pomocou závesných váh. Odfotografujte váš spoločný výkon.

7. Pošlite nám správu.

Po skončení aktivity nám pošlite krátku správu o tom, kde ste boli, ako dlho, koľkí ste sa na čistení zúčastnili a koľko odpadu ste nazbierali. Ak máte nejakú „pikošku“ nehanbite sa ju pridať. My odpočítame váš výkon z cieľovej sumy 200 000 kg a uverejníme správu a fotografie o tom, ako ste si počínali.