Zrealizované aktivity 2022

Škola, združenie, osobaNavštívená a vyčistená lokalita Vyzbieraný odpad v kg / zvážené – odhadnutéDátum realizácie
SOŠ drevárska Vranov nad TopľovTri Kríže, až ku hradu Čičva v Sedliskách  16 kg 18.3.2022
Gymnázium LipanyCyklochodník smerom na Kamenicu  20 kg 21.3.2022
 SOŠ drevárska Vranov nad Topľov Zlatník137 kg  30.3.2022
 SOŠ drevárska Vranov nad TopľovRidky Vrch za Nižným Hrabovcom  192 kg 11.4.2022
Gymnázium LipanyOkolie Lipianskeho potoka20 kg22.4.2022
Gymnázium LipanyLipany – Krivany60 kg23.4.2022
ZŠ TelgártTelgart350 kg22.4.2022
Základná škola ZámutovZámutov67 kg22.4.2022
SOŠ obchodu a služiebRozňava28 kg28.4.2022
SOŠ drevárska Vranov nad TopľovKomárany, v lokalite Lipová27 kg30.4.2022
ZŠ RejdováRejdová102 kg
ZŠ Sídlisko II
Vranove nad Topľou
Vranove nad Topľou – Taňa7 kg22.4.2022
ZŠ VyhnePod futbalovým ihriskom264 kg22.4.2022
SOŠ A. Dubčeka
Vranove nad Topľou
Okolie vodojemu60 kg3.5.2022
Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z KošícLesnú lokalita pri Jazdiarni v Košice1688,40 kg9.5.2022
SOŠ drevárska Vranov nad TopľovOkolie lomu v Skrabskom76,5 kg19.5.2022
SOŠ drevárska Vranov nad TopľovRudlov a lesy v jej okolí42 kg20.5.2022
Hubková a Humenský Sokolej Humenne26,8 kg2-5.2022