Pripravujeme

September – november 2022: Aktivity v prírode, zbieranie odpadu, čistenie lesa, vzdelávacie aktivity, individuálne, podľa počasie a možností jednotlivých škôl.

30. október 2022: Uzávierka prihlasovania fotografií do súťaže „Najkrajšia fotografia prírody 2022“.  Uzávierka prihlasovania príspevkov do súťaže „Tip na výlet 2022“.

November 2022: Hlasovanie o najlepšiu fotografiu prírody 2022 (facebook projektu).

2. december 2022: Ukončenie čistiacich aktivít v prírode, uzávierka súťaže „Najaktívnejšia škola 2022“

December 2022: Vyhodnotenie súťaží, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie ocenení víťazom a najaktívnejším školám. Vyhodnotenie množstva vyzbieraného odpadu a počtu uskutočnených aktivít v roku 2022.